Administratiekantoor

Breed inzetbaar


Effectieve persoonlijke ondersteuning


U kunt succesvol op InternActief rekenen als het gaat over:


Administratieve werkzaamheden

-
Opzetten, inrichten, verwerken en controleren financiële administratie
-
Advies aan en begeleiden van uw medewerkers van de financiële administratie (kennisverbreding)
-
Administratieve interimwerkzaamheden tijdens afwezigheid van financiële medewerkers
-
Budget-, debiteuren- en crediteurenbewaking
-
Verzorging, ondersteuning en/of advies bij het voeren van de loonadministratie
-
Opstellen aangiften omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapbelasting
-
Voorbereiden en/of samenstellen jaarstukken

Managementinformatie

-
Opstellen van jaarbegrotingen en budgetten
-
Opstellen van liquiditeits- en/of resultaatprognoses (budgettering)
-
Opstellen van periodieke balansen en winst- en verliesrekeningen
-
Analyseren cijfers en bijbehorende pro actieve advisering

Advies en overige financiële werkzaamheden

-
Advisering bij financieringsvraagstukken
-
Opstellen van financieringsaanvragen
-
Ondersteuning bij het optimaliseren van uw administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen
-
Begeleiden van startende ondernemers en het formuleren van ondernemersplannen
-
Beheer verzekeringsportefeuille
-
Advisering op het gebied van administratieve automatisering

De omschreven diensten zijn een beknopte weergave van datgene waarvoor u een beroep kunt doen op InternActief. Wij lichten u graag geheel vrijblijvend in over het maatwerk dat kan worden geleverd voor uw onderneming.


InternActief